VILLKOR

Våra villkor

 

1.1 Köparen är Sankt Agnes i Gnosjö AB med org nr. 559059-8883 som marknadsför sig som Gulddeal.se och hemsida med samma namn.

1.2 Sankt Agnes i Gnosjö AB har registrerat sin verksamhet hos polismyndigheten i Jönköping med registreringsnummer A027.488/20181.3.

1.4 Säljaren måste vara minst 18 år för att få sälja sin metall till oss och måste ha ett svenkt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige. Säljaren måste också ha ett svenskt bankkonto i eget namn.

1.5 Säljaren kan få bevisa att den uppfyller ovan nämnda.

1.6 Gulddeal och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Metallavtalet. Genom att ingå Metallavtalet ger Kunden Gulddeal uppdrag att genomföra en värdering av metallen. Gulddeal lämnar prisuppgift till Kunden för metallen först efter det att värderingen är genomförd av företagets Guldcentral.

1.7 Gulddeal betalar det pris som Gulddeal har erbjudit Kunden efter av Gulddeals guldcentral utförd värdering varmed äganderätten till metallen övergår till Gulddeal. Om kunden inte accepterar det pris som Gulddeal erbjuder svarar kunden nej på erbjudandet och föremålet återsändes till kunden till en kostnad av 139kr.

1.8 Gulddeal förbehåller sig rätten att avböja köp av metallen om försändelsen är öppnad, skadad eller att kuvertet/försändelsen inte är korrekt tillsluten. Likaså äger Gulddeal rätt att avböja köp av metaller om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Metallavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Gulddeal rätt att avböja köp av metaller utan angivande av orsak. Skulle den försäkrade försändelsen försvinna så har Gulddeal rätten att ersätta kunden efter det att Gulddeal erhållit betalning från försäkringsbolaget. Har kund eller ombud slarvat bort kvittot för försändelsen så äger Gulddeal rätten att inte ersätta kunden/ombudet. Kunden/Ombudet måste alltså spara samt uppvisa inlämningskvitto i original och inköpskvitton för erhållande av ersättning.

1.9 Gulddeal förbehåller sig rätten att dra av vikt för eventuella stenar eller oäkta metalldelar som kan sitta på tex smycken. Gulddeal förbehåller sig också rätten att såga eller bryta sönder metallen/smycket för att bättre kunna kontrollera/värdera metallen.

2.0 Om Kunden inte accepterar priset som Gulddeal erbjuder kan Kunden häva köpet genom att kontakta Gulddeal. Detta måste ske senast inom sex dagar från den dag då Gulddeal lämnade erbjudande om pris. Återbetalningen till Gulddeal ska ske inom dessa 6 dagar. Det är upp till kunden att bevisa att köpet hävts och betalats tillbaka inom angiven tid.

2.1 Kunden ersätter eventuell retur av metall. Detta gäller oavsett vilken anledningen är.

2.2 Gulddeal ansvarar inte för den returnerade försändelsen som skett på Kundens begäran och om metallen skadas eller kommer bort har Gulddeal ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Gulddeal skickar försändelsen i retur med försäkrat kuvert så kunden kan erhålla ersättning från Post Nord på max 5000 kr.

2.3 Vid outlösta försändelser så tillfaller äganderätten Gulddeal. Anspråk på den outlösta försändelsen ska göras senast en månad efter det att försändelsen återkommit till Gulddeal.

2.4 Kundens identitet fastställs genom att Gulddeal hämtar in information fr teleoperatörer och kreditupplysningsföretag. Uppgifterna samkörs med de uppgifter kunden lämnat i avtalet med Gulddeal.

2.5 Gulddeal polisanmäler alla försök till bedrägeri, stöldgods m.m

2.6 Skulle tvist uppkomma ska denna behandlas av Jönköpings Tingsrätt.

2.7 Gulddeal friskriver sig från allt ansvar för eventuella felaktigheter i den information som finns på hemsidan eller i Metallavtalet som medföljer vid beställningen av Metallbrevet.

2.8 När kunden beställer och skriver under metallavtalet så ger hen dessutom samtycke till samtliga villkor.

2.9  Gulddeal äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kunden.

3.0  De personuppgifter som kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen (PUL). Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Gulddeal. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

3.1 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration.

3.2 Genom att kunden beställer ett avtal accepterar kunden villkoren och ger sitt samtycke till att Gulddeal får behandla kundens personuppgifter i enlighet med  punkterna 2.9-3.3

3.3 Gulddeal är personuppgifts- ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt punkterna 2.9-3.3.

 

 

Definition

Namnet Gulddeal innefattar även ägarbolaget Sankt Agnes i Gnosjö AB med orgnr. 559059-8883.